Umeås två stora framtidsproblem. Det första handlar om hur pengarna ska räcka till det ökade antalet äldre och skolelever. Detta är det akuta problemet. Det andra problemet handlar