Att försvara invandrarkvinnors rättigheter är inte rasism

Det växer fram parallella rättssystem i länder som Storbritannien, Belgien och Danmark. Och ett växande antal trovärdiga studier, TV-program och artiklar visar på samma tendens även i Sverige. Nämnas kan rapporten från föreningen Varken Hora eller Kuvad byggd på 1 100 intervjuer och Uppdrag Gransknings ”Imamernas råd”. Tendensen är denna: Vid sidan av de lagar som stiftas av folkvalda församlingar, som riksdagar eller parlament, växer det fram ett parallellt rättssystem bestående av shariadomstolar vars rättsskipning baseras på sharialagar.

Kvinnornas rättigheter hotas
Organisationen Southall Black Sisters uppger att det idag finns över 100 shariadomstolar i Storbritannien. I dessa informella domstolar, som myndigheterna ser mellan fingrarna på, är en kvinnas vittnesmål endast värt hälften så mycket som mannens. Vårdnadstvister avgörs regelbundet till mannens fördel. Kvinnor i söndrade äktenskap får inte inleda någon ny sexuell relation. Bara under ett år ingicks det fem äktenskap med flickor i åldern nio till elva år. Kvinnorna och barnen är de stora förlorarna. Men även de homosexuella. På sikt hotas även det sekulära samhället.

Islamism innebär ett prästerskap som inte accepterar att deras makt upphör då de troende lämnat kyrkan. För dem är religionen inte en privatsak mellan individen och den gud hon tror (eller inte tror) på. Det islamistiska prästerskapet strävar efter världslig makt där lagarna stiftas och tolkas av dem själva i shariadomstolar. För islamister är islam en politisk ideologi, med ett parallellt rättssystem, som styr människornas handlande även utanför kyrkan. Detta innebär att shariadomstolarna ersätter folkvalda församlingar som riksdag eller parlament. Därför utmanar islamismen de demokratiska fri- och rättigheter som det sekulära samhället baseras på. Och som det tog 300 år att uppnå – i kamp mot det kristna prästerskapet.

Vänsterns nederlag
De frågor som har rests här är absolut livsviktiga. Tyvärr har exempelvis Vänsterpartiet hittills haft mycket svårt att diskutera dessa. Även när hoten mot invandrarkvinnor tagits upp av egna medlemmar. En vanlig metod har varit att försöka tiga ihjäl frågorna. Eller att stämpla de som rest frågeställningarna som rasister – för att skrämma till tystnad. Denna metod har V försökt använda mot Arbetarpartiet i Umeå. Men vi låter oss inte skrämmas. Vi har bara påbörjat kampen till försvar av invandrarkvinnorna.

Muslimerna våra viktigaste allierade
Men allt är inte mörker. Islamism är nämligen inte detsamma som islam. Många kommer till Sverige för att undgå islamistiskt förtryck i sitt hemland. De vill finna frihet i ett sekulariserat samhälle. Arbetarpartiet ser muslimer som våra viktigaste allierade i kampen mot shariadomstolarnas förtryck av kvinnor. För oss är det en plikt att stödja de muslimer som företräder en annan tolkning av islam än islamisternas medeltida synsätt och strävan efter världslig makt.

Print Friendly, PDF & Email