Politiker låter Baltic mjölka skattebetalarna via Väven

Kulturväven kostade 1 000 miljoner (en miljard) att bygga och utgör kommunens dyraste skrytprojekt – hittills. Det stora finlandsfärje-liknande schabraket stod färdigt hösten 2014. Kulturvävens lokaler ägs av ett aktiebolag i vilket Umeå kommun äger 50 procent och Balticgruppen äger 50 procent. Detta innebär att kommunen och Baltic delar lika på de eventuella vinster som ”Väven” skapar. År 2015 blev det en ordentlig vinst. Hela 50 miljoner kronor! Dessa delades ”broderligt” mellan kommunen och Baltic – 25 miljoner var. Se tabell.

Men varifrån kommer dessa vinster? Väven-bolagets uppgift är att hyra ut lokalerna i Kulturväven till dess två hyresgäster. De två hyresgästerna råkar vara samma som ägarna – Umeå kommun och Balticgruppen. Totalt betalades det in 89 miljoner kronor i hyra under år 2015. Och det är nu det blir spännande. Umeå kommun betalade in 65 miljoner i hyra för sina lokaler i ”Väven” – som till största delen upptas av Stadsbiblioteket. Balticgruppen, å sin sida, betalade endast in 24 miljoner för sina lokaler. Baltic betalade alltså mindre i hyra än man sedermera fått ut i vinstutdelning från Väven! I praktiken hyrde Baltic sina lokaler i Väven helt gratis under 2015. Plus en miljon i överskott. Tala om ”easy money”! Och för notan står Umeås skattebetalare. Balticgruppens möjlighet att mjölka Umeås skattebetalare på pengar möjliggörs med de politiska makthavarnas goda minne.

Intäkter
Hyresinbetalningar 89 miljoner
varav Umeå kommun 65 miljoner (73 %)
varav Balticgruppen 24 miljoner (27 %)
Vinstutdelning till ägare
Totalt 50 miljoner
varav Umeå kommun 25 miljoner (50 %)
varav Balticgruppen 25 miljoner (50 %)

Print Friendly, PDF & Email