Protesterna gav delseger – men kampen för ökat personalinflytande måste fortsätta

Kommunalarna i Umeå kommun har vunnit en delseger. Protesterna mot den nya heltidsmodellen, i vilka hundratals anställda inom vård och omsorg deltog, har fått Umeå kommun att backa på vissa punkter. Men kampen för ökat personalinflytande, ökad personaltäthet och minskad sjukfrånvaro måste föras vidare.

Grunderna för Umeå kommuns förslag ligger fast. Alla anställda ”omregleras” till ett heltidsavtal. Och den illa omtyckta omställningen från 6-veckorsschema till ett 4-veckorsschema kommer att genomföras. Och den som jobbar dag riskerar fortfarande att tvingas jobba natt – max två nätter per fyraveckorsperiod.

Kommunal har fått följande förbättringar:

  • Alla som inte vill eller orkar arbeta heltid, och ansöker om att gå ned till deltid, är nu garanterade att verkligen få kortare arbetstid,
  • Ingen ska tvingas skriva på nya avtalet inom fem dagar eller riskera sparken – men vad som händer på sikt om någon inte skriver på är oklart,
  • Den som tidigare enbart jobbat natt kommer inte riskera att schemaläggas även dag och kväll.
  • I en rad frågor där arbetsgivaren tidigare bara kunde köra över personalen krävs nu en risk- och konsekvensanalys samt förhandling med facket.

Det är idag svårt att göra en slutgiltig utvärdering av vad uppgörelsen innebär. Ett skäl till detta är att frågan om timbanken, som tidigare kunde variera med hela 60 timmar under schemaperioden (+30/-30) inte är slutförhandlad. En annan sak som är svår att värdera idag är hur mycket garantin att få gå ned i tid är värd. Det finns nämligen en risk för ”utpressning” – vissa kommunalare kan känna sig utelämnade om de tvingas föra förhandlingarna om att gå ned i tid ensamma med ”bossiga” chefer.

Två saker står dock helt klara:

  • Kamp lönar sig. De förbättringar som skett skulle de anställda aldrig ha erhålligt utan de stora protester som ägt rum – protester som även pressat sektionsstyrelsens representanter att uppträda tuffare i förhandlingarna. Det är viktigt att kommunalarna upprätthåller trycket på såväl facket som på politikerna i Personalutskottet under förhandlingarna om hur den nya timbanken ska se ut.
  • Strävan efter ett större personalinflytande, högre personaltäthet och därmed lägre sjukfrånvaro måste fortsätta. Det är avsevärt mycket tyngre inom vård och omsorg idag än för 20 år sedan. Då gick det 0,9 årsarbetare på varje brukare/vårdtagare på kommunens särskilda boenden. Idag ligger siffran på ca 0,6. Personaltätheten har alltså minskat med en tredjedel på 20 år. Samtidigt har även antalet över 80 år ökat och därmed även vårdtyngden per brukare.
Print Friendly, PDF & Email