BAK STÄNGDA DÖRRAR

I hemlighet gör kommunstyret ett vägval som påverkar dig och dina barn.

Valet står mellan fortsatta skrytprojekt
eller fler anställda i skola och omsorger

Ditt val består i att stå kvar här ute – eller att tränga dig in. Du avgör.
Umebladet i din hand ger dig insyn.

Ökade kostnader. År 2027 beräknas Umeå kommun ha 5 000 fler barn och unga samt 5 400 fler äldre i jämförelse med situationen som den såg ut år 2014. Den kraftfulla ökningen av antalet barn och unga kräver en lika kraftfull utbyggnad av för-, grund- och gymnasieskolan. När det gäller antalet äldre (varav ca 3 000 av de 5 400 kommer att vara 80 år eller mer) krävs en lika kraftfull utbyggnad. De ökade satsningarna kräver både nya lokaler och fler anställda inom skola och omsorger.

Låt oss ge några exempel. Ökningen av antalet barn och unga med 5 000 fram till 2027 beräknas kräva 34 nya avdelningar inom förskolan och 15 nya grundskolor av Östtegs storlek (ca 200 elever). Samt 1,5 nya gymnasieskolor av Midgårdsskolans storlek (ca 700 elever). När det gäller ökningen av de äldre med 5 400 fram till år 2027 beräknas detta kräva följande: 540 nya boendeplatser eller 11,5 nya boenden av normalstorlek.

Ser vi till behovet av personal beräknas antalet årsarbetare behöva öka med sammanlagt 900 inom för-, grund- och gymnasieskola samt äldreomsorg fram till år 2027. Dessutom krävs en ytterligare satsning för att täcka kostnaden för lokaler och anställda till följd av det ökade antalet nyanlända.

Intäkterna hänger inte med. Kommunalskatten och statsbidragen beräknas inte alls öka lika snabbt fram till år 2027. Detta innebär en trendmässig ökning av gapet – gapet mellan kostnader och intäkter – fram till planeringsperiodens slut. Om elva år kommer alltså gapet mellan kostnader och intäkter att vara långt större än idag. Bilden av kommunens ekonomi påminner starkt om käftarna på en krokodil. Gapet är störst längst fram! Om överkäken utgör kommunens kostnader så utgör underkäken dess intäkter. Utgångspunkten för varje seriös budget måste utgöras av en strävan att trycka ihop käftarna på det ”krokodilgap” som prognoserna visar på för framtiden. Detta kan bara ske om något offras. Situationen kräver ett val. Pengarna räcker inte både till fortsatta skrytprojekt och en bevarad kvalitet i skola och omsorger.

Kommunstyret väljer fortsatta skrytprojekt.

Arbetarpartiet väljer fler anställda och lokaler för att klara den ökade volymen på verksamheterna. Stå inte utanför – fortsätt läsa här.

Print Friendly, PDF & Email