Hur länge ska Vänsterpartiet få hållas – med sina antydningar om att Socialdemokraterna rör sig mot nazismen?

Vid tre tillfällen har vi själva hört att Vänsterpartiet har kopplat ihop Socialdemokraterna i Umeå och på riksplanet med en ”brun” politik. Brun är i politiska sammanhang en synonym för nazistisk! Vi undrar hur länge V ska få hållas med denna typ av smutskastning utan att det får allvarliga politiska och juridiska konsekvenser?

För det är en systematisk smutskastning som Vänsterpartiet sysslar med. Deras sammankoppling av Socialdemokraterna med en ”brun” politik sker alltför ofta för att vara någon tillfällighet. Det handlar om ett mönster. Låt oss redovisa tre tillfällen som vi känner till och som, naturligtvis, inte är de enda:

1. Gudrun Nordborg, ordförande för Vänsterpartiet i Umeå, fällde följande ord i samband med att romerna avhystes från Campingen på Nydala ifjol. Hon kallade detta för en skammens dag, och fortsatte, att denna ”riskerar att följas av fler i allt brunare nyanser”.

2. Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne, fällde följande uttalande på V:s kongress i år: ”Vänsterpartiet riskerar att sammankopplas med en regering som tagit stora kliv högerut och som börjat använda en brun retorik i migrationsfrågan”. Konfronterad med uttalandet i TV-programmet Agenda tog partiledare Jonas Sjöstedt inte avstånd från detta.

3. Bore Sköld, ordförande för Vänsterpartiet i Västerbotten, förde följande resonemang på en demonstration i Umeå i år: SD är nazister. Socialdemokraterna har övertagit SD:s flyktingpolitik, alltså blir S… Samme Bore Sköld har även frågat en medlem i Arbetarpartiet om inte även denne anser att S ”rört sig i nazistisk riktning”.

Till detta ska läggas att V i Malmö, i ett internt brev till partistyrelsen, skrivit följande: ”Vi kan inte göra upp med en regering som har samma retorik och logik som rasisterna”. Vi i Arbetarpartiet har också blivit kallade för rasister av V. Men med tanke på detta partis utfall mot S förstår vi nu att vi kommit billigt undan. Än så länge.

Kommentar
Det ska vara hårda debatter i ett läge då Umeå kommun tvingas göra hårda prioriteringar. Detsamma på riksplanet. Hårdheten i debatten speglar situationen ute på arbetsplatserna där det finns för lite personal. Och väljarna förväntar sig att det parti man röstat på slår vakt om deras intressen. Frågor som berör romska tiggare och asylsökande flyktingar leder också till hårda debatter. Detta är också naturligt.

Men även här finns det en gräns. Den som påstår att det som sker i Sverige, idag, kan jämföras med nazisternas handlingar, som de tog sig uttryck under 1930-och 40-talen, devalverar folkmordet som riktades mot judar och romer i koncentrationsläger som Auschwitz på ett fullständigt oacceptabelt sätt.

Då statsminister Stefan Löfven, häromdagen, kallade Sverigedemokraterna för nazister i partiledardebatten tvingades han be om ursäkt. Det gjorde han också. Löfven ändrade sin formulering och sa att SD var ett ”rasistiskt parti med nazistiska rötter”. Vi får se om Vänsterpartiet har Löfvens förmåga att inse sina fel och ändra sig. Eller om deras systematiska smutskastning fortsätter.

Print Friendly, PDF & Email