Samhället måste sluta backa inför hederskulturens förtryck

Allt fler ungdomar i Sverige riskerar att bli bortgifta mot sin vilja. Hela 70 000 unga mellan 16 och 25 år ansåg ”att föräldrarnas kultur och religion begränsar ungdomarnas val av partner”. Siffrorna kommer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor i kartläggningen Gift mot sin vilja från 2009. Hela 8 500 unga riskerade att tvingas gifta sig mot sin vilja. Siffrorna var skrämmande redan 2009. Men med största sannolikhet är antalet unga som drabbas av hederskulturens förtryck betydligt större idag än för sju år sedan. Utvecklingen har gått baklänges. Månggifte, barnäktenskap, könsstympning och annat våld utgör exempel på detta.

I praktiken accepteras nämligen månggifte i dagens Sverige! Skälet till detta är att svensk lag i princip erkänner månggifte – om äktenskapet har ingåtts utomlands. Till de uppåt 300 tve- och månggiften som registrerats tillkommer ett okänt antal månggiften utfört genom inofficiella s.k. sharia-vigslar. Innebörden är att människor gifter sig utan medverkan av en välutbildad imam. Sharia-vigslar innebär naturligtvis ett mörkertal när det gäller det verkliga antalet månggiften.

I praktiken accepteras även barnäktenskap i dagens Sverige! Först identifierade Migrationsverket 132 gifta barn fördelade över 80 kommuner där barnen i de flesta fall placerats tillsammans med sina vuxna makar. Men åter är mörkertalet stort. Vid en enda, särskild, inventering fann myndigheterna 65 gifta flickor – enbart i Malmö kommun! Barnäktenskap har visat sig betydligt vanligare i Sverige än vad man tidigare trott. Och problemet har ökat i takt med antalet asylsökande flyktingar. Bakom denna slutsats står Barnombudsmannen (BO) tillsammans med åtta myndigheter som Socialstyrelsen, Migrationsverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Det krävs krafttag om trenden ska vändas. Det största krafttaget består i en bred diskussion kring om månggiften och barnäktenskap ska accepteras i Sverige. Vi anser inte att sådana ska accepteras.

Hedersmord. FN har uppskattat antalet hedersmord till 5 000 varje år i världen. Men samtidigt har FN kunnat dokumentera hela 1 000 hedersmord årligen – enbart i Pakistan. Åter är mörkertalet väldigt stort. Så ock i Sverige. Det beräknas ske fem hedersmord årligen. Men en rad självmord och olycksfall inräknas inte i statistiken p g a bristande bevis. Minst tio s.k. ”balkongflickor” har rubricerats som självmord. Flickor som alltså, på ett helt osannolikt sätt, ”ramlat” ned från en balkong och slagit ihjäl sig.

Könsstympning. Uppskattningsvis finns det i dag 130 miljoner kvinnor som har utsatts för övergreppet könsstympning. Tre miljoner flickor beräknas könsstympas varje år världen över. Men mörkertalet är stort. I Sverige är kvinnlig könsstympning helt förbjuden sedan 1982. Förbudet gäller även om flickan eller kvinnan själv gått med på att bli stympad. Det är också ett brott om en person som bor i Sverige medverkar till att könsstympning genomförs i ett annat land – även om det är lagligt i det landet. Könsstympning är alltså inte bara ett barbariskt övergrepp – det är dessutom brottsligt i Sverige och av svenskar i utlandet.

Ska lagen vara lika för alla – detta är huvudfrågan
Eller ska ett medvetet segregerat parallellt samhälle tillåtas växa fram med månggifte, barnäktenskap, könsstympning, där individen inte själv tillåts välja partner, utan riskerar att bli bortgift mot sin vilja, under hot om våld eller genom våld som kan vara dödligt? För oss är svaret självklart. Uppgiften är att med största kraft sträva efter att samma lagar ska gälla för alla. För detta krävs en landsomfattande rörelse, inte bara till stöd för de kvinnor och barn som drabbas av hedersförtryck, utan också till vilken dessa kvinnor och barn kan ansluta sig i kampen mot hedersförtryck. Just dessa kvinnor och barn besitter en väldigt kraft. De vet vad de bekämpar, och de vet vad de kämpar för, nämligen rätten att bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv.

Print Friendly, PDF & Email